Hisarcık Kaymakamlığı tarafından düzenlenen halı saha futbol turnuvası sona erdi.

Belediye Halı Sahasında 15 gün süren Futbol Turnuvasına katılan Sercanspor, Çevik İpragaz, Cumhuriye...

Sayın Kaymakamımız Fethi SAVRAN Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Sayın Kaymakamımız Fethi SAVRAN Ulaşlar, Aşağıyoncaağaç, ve Kutlubeyler köylerini ziyaret etti. Köyl...

Sayın Kaymakamımız Fethi SAVRAN "Daha Hızlı Okuyorum, Bilgiyi Yakalıyorum" Konulu Hızlı Okuma Projes

Sayın Kaymakamımız Fethi SAVRAN Hisarcık kaymakamlığı koordinatörlüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü...

Sayın Kaymakamımız Fethi SAVRAN Hisarcık Çok Programlı Lisesi Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümü’nün hazı

Sayın Kaymakamımız Fethi SAVRAN Hisarcık Çok Programlı Lisesi Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümü’nün hazı...

Sayın kaymakamımız Fethi SAVRAN Hisarcık Halk Eğitim Merkezi’nde Giyim, Nakış, Ebru ve Çini kursları

Sayın kaymakamımız Fethi SAVRAN Hisarcık Halk Eğitim Merkezi’nde Giyim, Nakış, Ebru ve Çini kursları...

Sayın Kaymakamımız Hisarcık Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun olan yaklaşık 480 öğrenci için düzenlenen

Sayın Kaymakamımız Hisarcık Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun olan yaklaşık 480 öğrenci için düzenlenen...

Hisarcık İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Sayın KAymakamımız Fethi SAVRAN'ı Makamında Ziyaret Etti

Hisarcık İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Okul Müdürleri Uğur AZAK ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan CE...

 • Hisarcık Kaymakamlığı tarafından düzenlenen halı saha futbol turnuvası sona erdi.

  Perşembe, 26 Haziran 2014 14:13
 • Sayın Kaymakamımız Fethi SAVRAN Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

  Pazartesi, 23 Haziran 2014 14:17
 • Sayın Kaymakamımız Fethi SAVRAN "Daha Hızlı Okuyorum, Bilgiyi Yakalıyorum" Konulu Hızlı Okuma Projes

  Pazartesi, 23 Haziran 2014 14:07
 • Sayın Kaymakamımız Fethi SAVRAN Hisarcık Çok Programlı Lisesi Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümü’nün hazı

  Perşembe, 29 Mayıs 2014 16:26
 • Sayın kaymakamımız Fethi SAVRAN Hisarcık Halk Eğitim Merkezi’nde Giyim, Nakış, Ebru ve Çini kursları

  Çarşamba, 28 Mayıs 2014 15:19
 • Sayın Kaymakamımız Hisarcık Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun olan yaklaşık 480 öğrenci için düzenlenen

  Çarşamba, 28 Mayıs 2014 15:12
 • Hisarcık İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Sayın KAymakamımız Fethi SAVRAN'ı Makamında Ziyaret Etti

  Pazartesi, 26 Mayıs 2014 14:37
Vatandaş Rehberi

İHALE İLANI

PDFYazdırE-posta

T.C. HİSARCIK KAYMAKAMLIĞI Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı İHALE İLANI

İşin Adı: 43 PE 003 Plakalı Profesyonel 827 BMC markalı 4 dingil seyyar ilave saç kasa Damperli Kamyon Satış işi. Hisarcık Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ait aşağıda teknik özellikleri yazılı 1 adet BMC marka damperli kamyon satış işi, 28/04/2007 tarih ve 26506 sayılı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 18. maddesine göre Açık İhale Usulü (Artırma) ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER a) Adı : Hisarcık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği b) Adresi : Hükümet Konağı Kat: 2 Hisarcık/KÜTAHYA c) Telefon No : 0 (274) 481 38 43 d) Faks No : 0 (274) 481 38 43 e) Elektronik Posta Adresi: ----- İHALE KONUSU TAŞINIR MALLARIN Madde-1- Aşağıda özellikleri yazılı Hisarcık Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait 43 PE 003 plakalı araç satışı DAMPERLİ KAMYONUN ÖZELLİKLERİ Cinsi 4 Dingil Seyyar İlave Saç Kasa Damperli Kamyon. Markası BMC – PROFOSYONEL 827 YHF KAMYON (DAMPERLİ ) Model/İmalat No: 2005/007003 Rengi Beyaz Yakıt Türü Motorin Motor No C260-10/50714585 Şasi No NMC 827 YHF LK 103494 Tip / Tip No PR 827 YHF Silindir Hacmi 82 68 Net Ağırlı 12570 İstihap haddi 19430 1+1 Azami yüklü ağırlığı 32.000 Bulunduğu Yer Hisarcık Kaymakamlığı K.H.G.B.Bşk İhale Tarih / Saat 06/08/2014 Çarşamba saat:11:00 MUHAMMEN BEDEL 55.084,75TL + KDV Kilometre 320.000 km İHALENİN : Madde-2- a) Yapılacağı Yer :Hükümet Konağı Binası Kaymakamlık Toplantı Odası Hisarcık/KÜTAHYA Tarihi ve Saati : 06/08/2014 Çarşamba saat:11:00 b) Teklifin Verileceği Yer : Teklifler Hisarcık Köylere Hizmet Götürme Birliği Muhasebe odasına verilecektir. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI Madde-3- Açık İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin; 1- İhale tarihine göre 6 ay içinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerini gösterir belgeyi, 2- Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini, 3- Tebligat adresinin, iş veya ikametgâh adresinden farklı olması durumunda, tebligat adreslerini gösterir belgeyi, 4- Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu. (İÇ TEKLİF ZARFI İÇİNDE) İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR Madde-4- Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. a) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) İdarenin ihale yetkilileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). 4.2-İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. 4.3-Ayrıca; İdarenin bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler, bu ihaleye katılamazlar. 4.4-Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLEBİLECEĞİ VE SATIN ALINACAĞI YER Madde-5- İhaleye katılacak olanlar, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’nda ihale dokümanını görülebilir. GEÇİCİ TEMİNAT TUTARININ YATIRILACAĞI YER Madde-6- Geçici teminat alınmayacaktır. İHALE KONUSU MALIN GÖRÜLMESİ Madde-7- İhale konusu 43 PE 003 plakalı profesyonel 827 BMC Markalı 4 Dingil Seyyar İlave Saç Kasa Damperli Kamyon ihaleden önce istekliler tarafından görülebilir. DİĞER HUSUSLAR Madde-8- 1- Taahhüdün tümünün yapılmasına ait bütün vergi, resim, harçlar ve benzeri mali yükümlülükler ve diğer tüm giderler müşteriye aittir. 2- Damperli kamyon ile ilgili her çeşit vergi, resim, harç ve mali yükümlülükler müşteriye aittir. 3- İhale sonrası çıkacak tüm giderler müşteriye aittir. (Birliğimiz tarafından gerçekleştirilen bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabii değildir.

Perşembe, 10 Temmuz 2014 22:31

   

Sayın Kaymakamımız Fethi SAVRAN'ın 19 Mayıs Mesajı

PDFYazdırE-posta

4148

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Geçlik ve Spor Bayramı'nın milletçe gururunu yaşarken, diğer taraftan Soma'da meydana gelen elim maden kazasının acısını yüreğimizde hissediyoruz. Bu vesileyle ekmeğinin peşinde koşarken hayatını kaybedeb işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.

Vatan ve millet uğruna büyük fedakarlıklar göstererek bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan başta büyük önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK'e bütün şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize şükranlarımızı sunar, gençlerimizin ve aziz milletimizin bayramını en samimi duygularımla kutlarım.

Salı, 20 Mayıs 2014 13:52

   

SAYIN KAYMAKAMIMIZ FETHİ SAVRAN ATATÜRK İLKOKULUNUN HAZIRLADIĞI OKUMA BAYRAMI VE ANNELER GÜNÜ ETKİNL

PDFYazdırE-posta

SAYIN KAYMAKAMIMIZ FETHİ SAVRAN ATATÜRK İLKOKULUNUN HAZIRLADIĞI OKUMA BAYRAMI VE ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİNE KATILDI

Atatürk İlkokulu birinci sınıf öğrencilerinin  "Okuma Bayramı ve Anneler Günü" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Belediye Düğün Salonundaki Program Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okumasıyla başladı. Sınıf Öğretmenleri Serpil Kelek, Mehmet Kaya, Yusuf Kelek ve Adem Bozkurt nezaretinde öğrenciler "Okuma Bayramı ve Anneler Günü" etkinliklerinde hünerlerini sergilediler.

Miniklerin, Ah Dede, Vah Dede, Şirinler, Fil Diyeti gösterileri ve skeçleri büyük beğeni topladı. “Anneler Günü” oratoryosu ise ilgiyle izlendi. Programda Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin katkılarıyla minik öğrencilerin de rol aldığı anne olmanın güçlüklerini anlatan kısa metrajlı film izleyenlerden bol alkış aldı.

Program sonunda birinci sınıf öğrencilerine okuma belgeleri konfetiler eşliğinde Sayın Kaymakamımız Fethi Savran, Garnizon Komutanı Jan.Kd.Bçvş. Oğuz Uçak, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci tarafından verildi.

annelergunu

annelergunu1

Perşembe, 15 Mayıs 2014 09:41

   

Sayın Kaymakamımız Fethi SAVRAN'ın Polis Günü Mesajı

PDFYazdırE-posta

169 yıldır vatandaşlarımızın husur ve güvenliğini temin eden Polis teşkilatımızın üstün gayretleriyle görevlerini ifa ederek kamu düzeni ve barış ortamının güvencesi olmuştur. Sürekli bir gelişim içinde olan Polis teşkilatımızın çalışmalarına insan odaklı huzurlu toplum vizyonuyla devam etmektedir. Polis teşkilatımızın Polis Haftasını ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve görevi başındaki personele sağlık, mutluluk, ve başarılar diliyorum.

fathisavran

Perşembe, 10 Nisan 2014 14:03

   

Sayfa 1 - 13

Kaymakamımız

 

 zsavranfethi

 Hisarcık İlçe Kaymakamı

 

Fethi SAVRAN

Duyurular

 

 

Anketler
Sitemizin Yeni tasarımı sizce nasıl ?